Konserwacja maszyn rolniczych na przykładzie Fortschritt T-088

Nienaganne funkcjonowanie przyczepy przy jej pracy w specyficznie ciężkich warunkach, do których jest przeznaczona, jest zapewnione tylko dzięki sumiennemu doglądowi i konserwacji.

Zabiegi konserwacyjne i doglądowe wykonywać należy z reguły tylko przy odsprzęgniętym ciągniku i przepisowo odstawionej przyczepie.

  • 1. Smarowanie sprężyn elementów napinających taśmy zgrzebłowej: 

W celu nasmarowania sprężyn należy wyjąć z prowadnic elementy napinające. W tym celu należy taśmie zgrzebłowej pozwolić tak długo się obracać, aż ogniwa łączące znajdą się w pobliżu elementów napinających. Następnie należy taśmę zgrzebłową całkowicie odpręży i otworzyć w miejscach ogniw łączących. Teraz element napinający można wyjąć. Przy powrotnym zamontowywaniu należy postępować w odwrotnej kolejności.

  • 2. Nastawianie naprężenia łańcucha

Na przedniej stronie czołowej w przyczepie pasma łańcuchowe prowadzone są przez krążki zwrotne, które wykonane są tak, aby spełniały równocześnie funkcję elementów naprężających. Naprężenie łańcuchów nastawia się za pomocą nakrętki sześciokątnej, znajdującej się na wrzecionie gwintowanym, która wytwarza siłę naprężającą poprzez sprężynę naciskową. Pomiędzy elementem prowadzącym i rurą prowadzącą zapewniona być musi przestrzeń wynosząca 3 do 5 mm.

  • 3. Połączenia śrubowe

Zgodnie z zestawieniem etapów konserwacji należy najważniejsze połączenia śrubowe sprawdzić na okoliczność dobrego zamocowania, konieczne jest przy tym przestrzeganie momentów dokręcających podanych w instrukcji obsługi maszyny.

  • 4. Opony

Przepisowe ciśnienie powietrza w oponach w rozrzutniku obornika Fortschritt T-088 powinno wynosić z przodu 2,25 barów, z tyłu 2,75 barów. Przed przekazaniem przyczepy na dłuższy postój należy odciążyć koła przez osadzenie przyczepy na kozłach podporowych. W zimie należy chronić opony przed przymarznięciem.

  • 5. Zaczep pociągowy

Zaczep pociągowy podlega stosunkowo wysokiemu ścieraniu. Należy go więc od czasu do czasu kontrolować. Jeżeli osiągnie granicę starcia to należy go obrócić lub wymienić. Ścieranie daje się nieco zmniejszyć, jeżeli hak łączeniowy na powierzchni styku z zaczepem pociągowym zostanie nieco nasmarowany.

  • 6. Wskazówki dotyczące smarowania

Jako podstawę dla częstotliwości smarowania przyjęto czas pracy ” czas normowany”. Przestrzeganie podanych terminów smarowania przyczynia się znacznie do niezawodnego funkcjonowania przyczepy. W instrukcjach obsługi patrz plany smarowania.

  • 7. Łożysko wahliwe osi

Łożyska te należy szczególnie troskliwie smarować, ponieważ ze względu na rodzaj swej funkcji są one wysoko obciążone. Na skutek ruchu drgającego wahacza osi nie ma smarowania obiegowego, to znaczy że smar nie jest rozprowadzany po powierzchni łożyska.

  • 8. Wał rozrządu i łożyskowanie szczęk hamulcowych

Należy uważać, aby przy smarowaniu smar nie mógł przedostać się do hamulca. Smarować należy tylko tak długo, aż smar wypłynie z boku łożyska.

  • 9. Linki naciągowe hamulca

Przy smarowaniu linek naciągowych poleca się także smarowanie wystających z pancerza końców linek.

  • 10. Zmiana oleju

Po raz pierwszy należy zmienić olej w przekładni ślimakowej po upływie pierwszego 1000 godzin roboczych ( około 1 rok), natomiast każdą następną zmianę oleju przeprowadzać należy po 2400 godzinach pracy (a więc około co dwa lata). Kontrolę poziomu oleju przeprowadzać należy co tydzień. Śruba kontrolna znajduje się na tylnej stronie przekładni. Nad nią znajduję się śruba do napełniania oleju (ilość wypełniająca 3,25 l).