Obróbka wibrościerna – doskonały przykład na rozwijający się wciąż outsourcing w branży automotive

Obróbka wibrościerna jest najlepszym przykładem na pozytywny wpływ usług outsourcingowych na jakość wytwarzanych części, która odgrywa szczególną rolę właśnie w branży automotive, podlegającej bardzo wysokim wymaganiom rynku OEM. Na czym polega ten proces oraz dlaczego outsourcing właśnie w tym przypadku odgrywa tak pozytywną rolę?

Obróbka wibrościerna – sposób na uzyskanie wymaganej jakości detali

Obróbka wibrościerna to jedna z technologii obróbki powierzchniowej metali — jest to technika wykończeniowa służąca do szlifowania, polerowania powierzchni, a także stępiania ostrych krawędzi detali (najczęściej metalowych, ale nie tylko). Proces tego rodzaju obróbki odbywa się przy pomocy materiału ściernego, jakim są kształtki ceramiczne z dodatkiem odpowiednich środków technologicznych. Detale podlegające obróbce umieszczane są w specjalnych bębnach wibracyjnych, w których dzięki drganiom wytwarzanym przez maszynę, na detalach powstają pożądane w tym procesie ubytki powierzchniowe. Jeżeli chodzi o możliwy do uzyskania efekt końcowy, to zależny jest on m. in. od rodzaju użytych kształtek ściernych, dodanych środków technologicznych oraz parametrów ustawienia bębna wibracyjnego.

Zalety obróbki wibrościernej

Oprócz uzyskania odpowiednio przygotowanej powierzchni, obróbka wibrościerna ma również inne zalety, do których zaliczyć można m. in. to, że wykorzystywane w trakcie tego procesu płyny technologiczne zapewniają detalom na pewien czas powłokę antykorozyjną. Kolejną ważną informacją jest to, że obróbce tej można poddawać zarówno małe, jak i większe przedmioty, dzięki czemu nadaje się do obrabiania szerokiej gamy detali. Elementy, które poddane zostaną procesowi obróbki wibrościernej, są ponadto doskonale przygotowane do przeprowadzania dalszych procesów takich jak np. nakładanie powłok galwanicznych.

Wymagania branży automotive, a outsourcing usług

Według badań rynkowych już połowa firm działających w obrębie sektora motoryzacyjnego zleca przeprowadzanie różnorodnych procesów na zewnątrz. W większości przypadków jest to kontrola jakości, ale nie tylko – coraz więcej firm decyduje się na outsourcing innym firmom procesów produkcyjnych. Dlaczego tak się dzieje? Łatwo wytłumaczyć to na przykładzie obróbki wibrościernej.

Obróbka wibrościerna to najlepszy przykład pozytywnego wpływu outsourcingu na jakość części wytwarzanych przez przedsiębiorstwa z branży automotive. Rynek OEM stawia przed swoimi dostawcami niezwykle wysokie wymagania, co powoduje, że dostawcy muszą zapewniać swoim klientom części cechujące się nienaganną wręcz jakością – jeżeli chodzi o części metalowe, to sprawa jest naprawdę trudna, ponieważ odpowiednie oczyszczenie, wygładzenie oraz przygotowanie detali wymaga nieraz sporych nakładów na zwiększenie obszaru produkcyjnego, jak również zakup profesjonalnych narzędzi i maszyn. Wszystko to sprowadza się do konieczności wydania pieniędzy, które często są poza zasięgiem wielu firm.

Obróbka wibrościerna jest właśnie takim procesem – znacząco wpływającym na poprawę jakości detali, jednak wymagającą dużych nakładów finansowych na odpowiednie maszyny i narzędzia, choć to oczywiście nie wszystko – proces takiej obróbki powierzchniowej jest skomplikowaną technologią wymagającą dużej precyzji i doświadczenia. Zatrudnienie specjalistów w tej właśnie dziedzinie może okazać się nie lada wyzwaniem dla firmy (nawet gdyby była w stanie zakupić odpowiednie maszyny), ponieważ nie dość, że na rynku brakuje specjalistów-inżynierów, to również co ważne ich ewentualne zatrudnienie nie byłoby najtańszym rozwiązaniem.

Z wymienionych wyżej powodów znaczna część firm z produkcyjnych z branży motoryzacyjnej decyduję się właśnie na outsourcing, co jest dla nich korzystne nie tylko z punktu widzenia logistycznego, ale również jest to po prostu opłacalne. Firma może zająć się tym procesem, na którym zna się najlepiej, zwiększać swoje zdolności produkcyjne, a obróbkę wibrościerną powierzyć specjalistom z danej dziedziny. Powierzenie przeprowadzenia tego procesu fachowcom to przede wszystkim gwarancja najlepszej jakości, co w tej branży odgrywa kluczową rolę.

Outsourcing i jego zalety

Na powyższym przykładzie wyraźnie widać zalety outsourcingu, do których w głównej mierze należy przede wszystkim zmniejszenie nakładów finansowych potrzebnych firmie na rozszerzenie działalności, w której się nie specjalizuje, a także optymalizację procesów. Wyeliminowane zostają koszty zakupu, utrzymania, a także serwisu maszyn, koszty pracownicze związane z koniecznością zatrudniania wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz koszty związane z dodatkową powierzchnią m. in. magazynową.
Co więc daje przedsiębiorstwom outsourcing? Przede wszystkim pozwala skupić się na głównych procesach w danym przedsiębiorstwie – ich rozwijaniu i udoskonalaniu. Outsourcing to wyraźny trend na dzisiejszym rynku oraz sposób na nowoczesne i efektywne zarządzanie firmą, z którego warto skorzystać!

Jan Solidny